E-mail Alert Rss
 
新疆维权银铜多金属矿地质—地球物理找矿模式及成矿模型
冯军, 蒋文, 张征
Geophysical prospecting mode and metallogenic model of the Weiquan silver-copper polymetallic deposit in Xinjiang
Feng Jun, Jiang Wen, Zhang Zheng
物探与化探 . 2022, (4): 868 -876 .  DOI: 10.11720/wtyht.2022.0055

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com