E-mail Alert Rss
 
地下方形空洞地质雷达成像机理研究
韩佳明, 牛宇凯, 刘明明, 郭亚南, 金超
Ground penetrating radar imaging mechanisms of underground square cavities
HAN Jia-Ming, NIU Yu-Kai, LIU Ming-Ming, GUO Ya-Nan, JIN Chao
物探与化探 . 2022, (3): 685 -692 .  DOI: 10.11720/wtyht.2022.1313

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com